19 Kỹ thuật SEO cơ bản Checklist cần thiết trong SEO

Đây là một checklist cần thiết về 19 kỹ thuật SEO cơ bản mà bạn nên thực hiện để cải thiện hiệu suất SEO của trang web của bạn:

 1. Xác định từ khóa mục tiêu và tìm kiếm từ khóa liên quan.
 2. Tối ưu hóa tiêu đề trang, mô tả và URL.
 3. Cải thiện tốc độ tải trang bằng cách tối ưu hóa hình ảnh và nội dung trang.
 4. Tối ưu hóa các thẻ tiêu đề H1, H2, H3.
 5. Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách tối ưu hóa cấu trúc trang web.
 6. Xác định văn bản liên kết phù hợp và tối ưu hóa các liên kết trên trang web.
 7. Tạo bản đồ trang web XML và đăng ký với Google Search Console.
 8. Tối ưu hóa URL bằng cách sử dụng cấu trúc đường dẫn thân thiện với SEO.
 9. Tối ưu hóa nội dung trang web để tăng độ trung thực và độ phù hợp với từ khóa mục tiêu.
 10. Sử dụng định dạng văn bản tốt để tăng khả năng đọc của người dùng.
 11. Tối ưu hóa các hình ảnh trên trang web bằng cách sử dụng các tệp ảnh nhỏ hơn và tối ưu hóa các đặc điểm hình ảnh.
 12. Xác định và khắc phục các lỗi trên trang web.
 13. Tạo nội dung chất lượng cao và liên tục cập nhật nội dung trang web.
 14. Tăng tương tác xã hội với trang web của bạn bằng cách chia sẻ và quảng bá trên các mạng xã hội.
 15. Tối ưu hóa cho di động để đáp ứng nhu cầu người dùng trên thiết bị di động.
 16. Tạo backlinks chất lượng từ các trang web uy tín để tăng sự đáng tin cậy của trang web của bạn.
 17. Sử dụng Google Analytics để theo dõi lưu lượng truy cập và hiệu suất của trang web.
 18. Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các chiến lược SEO của bạn.
 19. Cập nhật và tuân thủ các hướng dẫn và chính sách của các công cụ tìm kiếm, bao gồm Google và Bing.