Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

7 Mini game câu tương tác khủng cho Fanpage

Đây là 7 mini game câu tương tác khủng cho Fanpage mà bạn có thể thử:

  1. Câu đố hình ảnh: Đăng một hình ảnh gợi ý và yêu cầu người chơi đoán đó là gì. Người đầu tiên đoán đúng hoặc trả lời đúng nhất sẽ là người chiến thắng.
  2. Thử tài trí nhớ: Đăng một danh sách các mục và yêu cầu người chơi ghi nhớ chúng trong một thời gian nhất định. Sau đó, yêu cầu họ liệt kê lại các mục đó. Người chơi ghi nhớ đúng nhất sẽ là người chiến thắng.
  3. Trò chơi trắc nghiệm: Đăng một bài trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực của Fanpage của bạn. Người chơi có thể trả lời bằng cách chọn trong một số lựa chọn. Người trả lời đúng nhiều nhất sẽ là người chiến thắng.
  4. Tìm điểm khác nhau: Đăng hai hình ảnh tương tự và yêu cầu người chơi tìm điểm khác nhau giữa hai hình ảnh đó. Người tìm được nhiều điểm khác nhau nhất sẽ là người chiến thắng.
  5. Câu đố lý thuyết: Đăng một câu đố lý thuyết liên quan đến lĩnh vực của Fanpage của bạn. Người chơi phải giải quyết câu đố bằng cách đưa ra câu trả lời hoặc giải thích lý do tại sao câu trả lời đó là đúng. Người giải quyết câu đố đúng nhất sẽ là người chiến thắng.
  6. Trò chơi tìm từ: Đăng một bức ảnh với nhiều chữ cái ngẫu nhiên và yêu cầu người chơi tìm từ cụ thể trong bức ảnh đó. Người tìm được nhanh nhất sẽ là người chiến thắng.
  7. Thử tài đoán từ: Đăng một câu hỏi hoặc một đoạn văn liên quan đến lĩnh vực của Fanpage của bạn, nhưng có một số từ bị lược bỏ hoặc được thay thế bằng dấu chấm. Người chơi phải đoán từ bị lược bỏ hoặc thay thế bằng dấu chấm. Người đoán đúng nhiều nhất sẽ là người chiến thắng