Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

9 Sai lầm nghiêm trọng giết chết những nhà quảng cáo trên Facebook

Đây là 9 sai lầm nghiêm trọng mà những nhà quảng cáo trên Facebook thường gặp phải, và nếu không được khắc phục thì sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu quả quảng cáo:

  1. Không tìm hiểu đối tượng khách hàng mục tiêu: Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của nhà quảng cáo trên Facebook là không tìm hiểu đối tượng khách hàng mục tiêu. Khi không biết ai là khách hàng mục tiêu, bạn sẽ không biết nên tạo ra nội dung quảng cáo như thế nào, định hướng target như thế nào để có hiệu quả.
  2. Không đặt mục tiêu rõ ràng: Đặt mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn có kế hoạch quảng cáo cụ thể hơn, tăng khả năng hiệu quả quảng cáo và giảm chi phí quảng cáo.
  3. Thiếu khả năng đo lường hiệu quả: Không đo lường hiệu quả quảng cáo sẽ khiến bạn không biết được chiến dịch quảng cáo của mình đang hoạt động tốt hay không, và không thể biết được những điều cần cải thiện để tăng hiệu quả quảng cáo.
  4. Sử dụng nhiều định dạng quảng cáo mà không có kế hoạch: Sử dụng nhiều định dạng quảng cáo mà không có kế hoạch cụ thể sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí chi phí quảng cáo và khó có hiệu quả.
  5. Không định kỳ cập nhật chiến dịch quảng cáo: Khi không định kỳ cập nhật chiến dịch quảng cáo, bạn sẽ không thể cập nhật những điều cần thiết, tạo ra quảng cáo mới, thay đổi target mục tiêu để tăng hiệu quả quảng cáo.
  6. Không tối ưu hóa trang đích (landing page): Trang đích (landing page) là nơi khách hàng đến sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Nếu không tối ưu hóa trang đích, khách hàng sẽ không muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm của bạn và bạn sẽ bị lãng phí chi phí quảng cáo.
  7. Quá phụ thuộc vào tổng quan chi phí: Quá phụ thuộc vào tổng quan chi phí sẽ khiến bạn không biết chi phí quảng cáo
  8. Không sử dụng A/B testing: A/B testing giúp bạn tìm ra những quảng cáo hiệu quả nhất bằng cách so sánh hiệu quả của các quảng cáo khác nhau. Nếu bạn không sử dụng A/B testing, bạn sẽ không biết được quảng cáo nào hoạt động tốt nhất.
  9. Không tận dụng tính năng remarketing: Tính năng remarketing giúp bạn tiếp cận lại những người đã từng tương tác với quảng cáo của bạn trước đó. Nếu bạn không sử dụng tính năng này, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận lại những khách hàng tiềm năng.