Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Auto comment

Auto comment là gì?

Auto comment là thuật ngữ để chỉ việc sử dụng các phần mềm hoặc công cụ tự động hoá việc viết và đăng các bình luận trên các trang Facebook hoặc các bài viết trên Facebook. Điều này có thể được sử dụng để tăng khả năng tương tác với người dùng hoặc để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm auto comment có thể vi phạm chính sách của Facebook và dẫn đến việc khóa hoặc xóa tài khoản Facebook. Ngoài ra, việc sử dụng phần mềm auto comment cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của người sử dụng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Vì vậy, tôi khuyên bạn nên tuân thủ chính sách của Facebook và sử dụng Facebook một cách chính thống và đúng quy định. Nếu bạn muốn tăng khả năng tương tác với người dùng hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ, hãy sử dụng các chiến lược quảng cáo hiệu quả và tương tác trực tiếp với khách hàng một cách đúng đắn.