Backlink là gì?Tại sao backlinks lại quan trọng?
5 (100%) 3 votes

Backlink là gì

Backlinks còn được gọi là “incoming link” hoặc “inbound link” là một dãy liên kết từ website này sang website kia. Liên kết tới một trang website bên ngoài được gọi là backlink.

Trang có nhiều backlink thì  có xu hướng xếp hạng cao hơn trên tất cả các công cụ tìm kiếm chính, kể cả Google. Ngày trước, backlinks là thước đo chính cho việc xếp hạng trang web.. Hiện nay điều này vẫn đúng nhưng có rất nhiều thay đổi lớn so với trước đó.

Ví dụ : website A site A has an external link to site B qua bằng đường dẫn ” backlink” đến Website B site B has a backlink from site A => liên kết từ trang website A sang trang B đó là backlink

Tại sao backlinks lại quan trọng?

Nếu nhiều website liên kết tìm đến cùng một trang web hoặc website, công cụ tìm kiếm có thể tự định ra rằng nội dung có giá trị nên có nhiều liên kết đến và vậy nên cũng tác động đến xếp hạng trên SERP.  Về điều cơ bản, các backlink đi tới website là tín hiệu cho các công cụ tìm kiếm mà người khác xác minh cho nội dung của bạn.

Giá trị của SEO có backlink rất đặc biệt, được ví như “phiếu bầu của sự tín nhiệm”

LEAVE A REPLY