Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Bí quyết tạo địa chỉ trên Google Map chỉ với 5 bước đơn giản

Đây là 5 bước đơn giản để tạo địa chỉ trên Google Map:

Bước 1: Truy cập trang Google My Business và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Bước 2: Chọn nút “Thêm địa chỉ của bạn” hoặc “Thêm vị trí mới”.

Bước 3: Nhập thông tin về địa chỉ của bạn, bao gồm tên công ty hoặc cửa hàng, địa chỉ và thông tin liên lạc.

Bước 4: Xác định vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách kéo và thả đánh dấu hoặc nhập tọa độ GPS.

Bước 5: Xác nhận thông tin và đăng ký. Google sẽ gửi cho bạn một thư xác nhận địa chỉ, bạn cần xác nhận địa chỉ của mình để hoàn tất quá trình đăng ký.

Sau khi đăng ký địa chỉ của bạn trên Google Map, thông tin của bạn sẽ xuất hiện trên bản đồ và người dùng có thể tìm kiếm và tìm thấy bạn trên Google Maps. Điều này có thể giúp bạn quảng bá và giới thiệu vị trí của mình cho khách hàng tiềm năng.