Các bước để tạo cấu trúc Website
5 (100%) 1 vote

Chủ đề chính của trang web đầu tiên liệt kê tất cả các vùng, cũng như các chủ đề phụ, điều hướng nhất quán để phát triển một hệ thống, đó là cách tạo bản đồ web dễ hiểu.

1. Hãy lập một hệ thống cấp bậc trước khi phát triển web

Ta nên quyết định công nghệ nào để mình dùng đến Hãy định hướng bạn nên sử dụng mẫu tương tác nào nhé, ví dụ như ứng dụng flash và/hoặc các hệ thống quản lí nội dung (CMS). Ngay lúc đó bắt đầu tạo trang trên CMS hãy lập một heeh thống kế hoạch cho cấu trúc site của bạn. Hãy thực hiện lên một tấm bảng trắng, nhuwngc chương trình spreadsheet những cppng cụ soạn thảo văn bản hay một số công cụ khác như OmniGraffle hoặc Visio. Hãy lên một kế hoạch các nội dung khi bạn muốn trao đổi những thông tin và những nội dung bạn sẽ có hướng dẫn của quá trình thiết kế

Nên nhớ chú ý của hệ thống cấp bậc:

Tìm cách cố gắng hãy cân bằng số lượng mục phụ bên trong mỗi mục chính: Mỗi mục chính có lên tới 14 mục phụ trong khi số mục chính chỉ có 3 thì điều đó sẽ làm đi mất sự cân bằng. Còn về căn bản, nên giữ thật chặt con số 7. Số lượng mục đích chính nên từ 2 đến 7: Nếu bạn muốn nhiều hơn 7, thì mình lên nhìn lại. Nói chung chỉ có vài mục đích chính, trừ khi site của bạn là Amazon.com. Lúc nào thì hệ thống cấp bậc phải có tính logic: Điều kiện cần và đủ là mỗi mục chính main category hãy là duy nhất và đó là sự khác biệt. Còn mục Phụ (subcategory) nên liên quan đến mục chính chứa nó. Ai cũng muốn lợi ích riêng bạn và sự dễ dàng cho cả người sử dụng crawler, đừng ngĩ phức tạp vấn đề này lên nhé.

2.Tạo cấu trúc URL tuân thủ hệ thống cấp bậc điều hướng của web

Yếu tố tiếp theo trong việc phát triển của cấu trúc website tốt đó chính là cấu trúc URL. Nhớ 1 điều rằng cấu trúc URL phải tuân theo hệ thống cấp bậc, nó như các URL là từ ngữ thực sự & bao gồm các từ khóa thích hợp.

  1. Hãy tạo điều hướng cho site trong CSS hay HTML

Nên tiếp cận CSS và HTML một cách thật an toàn. Trong việc xem xét triệt sạch điều hướng & hệ thống cấp bậc của mình, nhu vậy code trong JavaScript và Ajax có khả năng nó sẽ giới hạn khả năng của crawler.

  1. Cấu trúc điều hướng sâu-hẹp (shalow depth)

Tuyệt đối là không để các trang quan trọng bị mắc kẹt vùi sâu trong site. Các trang nó có độ sâu không lớn sẽ có hiệu quả hơn, nói chung ngay cả khía cạnh sử dụng lẫn với crawler. Còn website “nông” được nhiều người sử dụng hơn bởi vì chức năng và hiệu quả hpwn so với trang website sâu.

  1. Nên tạo thẻ tiêu đề liệt kê của các trang điều hướng chính

Top Header hãy cho vào liệt kê các trang chính, cái chính website của tôi Neilpatel.com hãy sử dụng thẻ điều hướn đầu trang rất đơn giản với 3 mục phụ, và nó được bao tròm mọi tất cả mọi thứ cho người dùng

Tôi khuyên mọi người một cách chân thành là đừng sử dụng cấu trúc điều hướng dựa trên hình ảnh. Bởi vì trong khi menu dropdown nó sử dụng các hiệu ứng CSS hay có thể ẩn các menu đều có thể cung cấp cho người dùng của một trải nghiệm đầy thú vị hoặc khác hẳn chúng không có lợi cho SEO.

Thay đổi thứ tự của các link hay có thể thêm các danh mục khác sẽ làm phức tạp trải nghiệm của người dùng. Lúc này nên nghĩ text liên kết với các anchor để hỗ trợ SEO là cách thích hợp. Ví dụ có một footer với các liên kết dạng menu, hãy chắc chắn là sao chép số link chính của menu để có thể điều hướng dưới chân trang. Các yếu tố menu khác bỏ qua các mục chính thì nó có thể tạo ra sự phân tán và không cần thiết, menu tiêu đề phải chắc chắn được cố định để mỗi lần cuộn trang, nó vẫn đang diễn ra trước mắt người dùng khi thiết kế 1 trang web có cấu trúc song song.

  1. Nên phát triển hệ thống liên kết nội bộ toàn diện

Nó đều tạo ra liên kết nội bộ để bổ sung thông tin cho một hệ thống cấp bậc nó có tính logic. thiết lập hệ thống thông tin cho một site cố định và nó lan truyền những khả năng được xếp hạng cho toàn bộ trang trên web. Nó được gắn kết trực tiếp để tạo ra cấu trúc site.

Xác định thời gian tốt nhất để bạn có thể phát triển cấu trúc website mạnh đó và nó chính là trước khi bạn tao site đó. nếu bạn muốn thiết kế lại trang website của mình, bạn đều có thể thực hiện các quá trình này và tổ chức lại một vài yếu tố để cải thiện SEO.

Các mục chính và các mục phụ đều điều hướng cho các bạn để thực hành đồng thời các trang con cũng được liên kết như vậy. Về điều cơ bản, mỗi trang trên site hãy cho nó một vài link liên kết tới và liên kết từ một trang khác trên site. Bạn không nên nghĩ nó phức tạp quá vấn đề nhé.

Nói cho cùng liên kết nội bộ cho công cụ tìm kiếm trang nào quan trọng và cách để tới đó, nếu muốn tốt hơn bạn hãy thực hiện liên kết nội bộ tới tất cả các trang.

LEAVE A REPLY