Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Các nội dung bị cấm và hạn chế quảng cáo trên Facebook

Facebook có một số nội dung bị cấm và hạn chế trong quảng cáo trên nền tảng của mình. Đây là một số ví dụ:

Nội dung bị cấm:

 1. Các sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp hoặc liên quan đến hành vi gian lận.
 2. Các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến ma túy, thuốc lá, súng, vũ khí và các sản phẩm nguy hiểm khác.
 3. Các sản phẩm và dịch vụ bị cấm theo quy định pháp luật hoặc chính sách của Facebook.
 4. Các nội dung khiêu dâm, tục tĩu hoặc liên quan đến bạo lực, kỳ thị hoặc kích động.
 5. Các nội dung có chứa thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc lừa đảo.
 6. Các nội dung bị cấm theo các chính sách quảng cáo của Facebook, bao gồm quảng cáo chính trị, quảng cáo về chăm sóc sức khỏe và thuốc, quảng cáo về tín dụng và tài chính, v.v.

Nội dung bị hạn chế:

 1. Các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến rượu, bia và các loại thức uống có cồn khác chỉ được quảng cáo đối với người lớn trên 18 tuổi.
 2. Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe chỉ được quảng cáo sau khi được xác nhận bởi Facebook.
 3. Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến đầu tư tài chính và tài sản kỹ thuật số chỉ được quảng cáo đối với người sử dụng có độ tuổi từ 18 trở lên và được đăng ký trên Facebook.
 4. Các nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo và vấn đề xã hội chỉ được quảng cáo sau khi được xác thực bởi Facebook.
 5. Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến thuốc lá chỉ được quảng cáo trong một số quốc gia được cho phép.

Tất cả các quảng cáo trên Facebook phải tuân thủ các