Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Cách lấy Access token Facebook đơn giản nhanh chóng nhất

Để lấy Access token Facebook đơn giản nhanh chóng, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Truy cập vào trang web developers.facebook.com và đăng nhập tài khoản Facebook của bạn.
  2. Tạo ứng dụng mới bằng cách chọn “My Apps” và “Add New App”. Điền tên ứng dụng và địa chỉ email của bạn vào các trường yêu cầu.
  3. Chọn ứng dụng của bạn và chọn “Settings” từ menu bên trái.
  4. Chọn “Basic” và điền thông tin cần thiết cho ứng dụng của bạn. Bạn cần phải điền tên ứng dụng, phạm vi (scope) của ứng dụng, địa chỉ email và trang web (nếu có) của bạn.
  5. Lưu các thay đổi và quay lại trang chính của ứng dụng. Tại đây, bạn sẽ thấy App ID và App Secret của bạn. Lưu ý rằng App Secret là thông tin bảo mật và không được chia sẻ.
  6. Để lấy Access token, truy cập vào trang Graph API Explorer của Facebook tại địa chỉ https://developers.facebook.com/tools/explorer/.
  7. Chọn ứng dụng của bạn và chọn phạm vi (scope) mà bạn muốn yêu cầu quyền truy cập. Sau đó, bấm vào nút “Get Token”.
  8. Nếu bạn cần lấy Access token dài hạn, chọn “Open in Access Token Tool” và chọn thời gian hết hạn của Access token. Sau đó, bấm nút “Generate Access Token”.
  9. Access token của bạn sẽ được hiển thị trên trang. Bạn có thể sao chép và dán nó vào ứng dụng của mình để sử dụng.

Lưu ý rằng Access token Facebook sẽ hết hạn sau một thời gian nhất định và bạn sẽ cần phải tạo lại nó để tiếp tục sử dụng ứng dụng của mình.