Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Cách tạo Fanpage cộng đồng

Để tạo một Fanpage cộng đồng trên Facebook, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

Bước 2: Chọn biểu tượng “Trang” từ menu chính bên trái của trang chính.

Bước 3: Chọn “Tạo Trang” và chọn loại trang mà bạn muốn tạo. Trong trường hợp này, bạn chọn “Trang cộng đồng”.

Bước 4: Điền thông tin cần thiết vào các trường thông tin cần thiết, bao gồm tên trang, tên ngắn gọn, và phần mô tả. Hãy cẩn thận với phần mô tả, đảm bảo rằng nó mô tả chính xác về nội dung của trang của bạn.

Bước 5: Tải lên hình ảnh đại diện cho trang. Đảm bảo rằng hình ảnh đại diện của bạn là hình ảnh có độ phân giải cao, rõ nét và phù hợp với nội dung của trang.

Bước 6: Sau khi tất cả các thông tin đã được điền, nhấn nút “Tạo Trang”.

Bước 7: Tùy chỉnh trang của bạn theo ý muốn. Bạn có thể thêm thông tin, hình ảnh, video và bài viết trên trang của mình.

Bước 8: Để quản lý trang của mình, hãy truy cập vào Trang và sử dụng các tính năng và công cụ để quản lý, tương tác với người dùng và quảng bá nội dung của mình.

Chúc bạn thành công trong việc tạo một Fanpage cộng đồng trên Facebook!