Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Data Feed là gì? Hướng dẫn cách tạo Data Feed tải lên Google Merchant

Data Feed là một tập hợp các thông tin sản phẩm được lưu trữ dưới dạng tệp tin định dạng CSV, TXT, hoặc XML. Nó chứa các thông tin sản phẩm như tên sản phẩm, mô tả, giá cả, ảnh sản phẩm, trạng thái hàng hóa, vận chuyển, định dạng, kích thước, màu sắc, số lượng và nhiều thông tin khác liên quan đến sản phẩm.

Để tạo data feed để tải lên Google Merchant, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác định các yêu cầu cần thiết của Google Merchant Center

Google Merchant Center có một số yêu cầu cho tệp data feed, bao gồm định dạng tệp, mã hóa và các trường bắt buộc. Bạn cần xác định các yêu cầu này trước khi bắt đầu tạo tệp data feed.

Bước 2: Thu thập và chuẩn bị thông tin sản phẩm

Thu thập tất cả thông tin về sản phẩm mà bạn muốn đưa lên Google Merchant Center, bao gồm các trường bắt buộc và tùy chọn. Bạn cũng cần chuẩn bị các hình ảnh sản phẩm theo yêu cầu của Google Merchant Center.

Bước 3: Tạo tệp data feed

Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin sản phẩm, bạn có thể sử dụng một công cụ tạo data feed để tạo tệp data feed của mình. Các công cụ này có thể giúp bạn tạo tệp data feed theo đúng định dạng và các trường bắt buộc của Google Merchant Center.

Bước 4: Kiểm tra và xác nhận tệp data feed

Trước khi tải lên tệp data feed của bạn lên Google Merchant Center, hãy đảm bảo rằng tệp data feed của bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Google Merchant Center. Bạn có thể kiểm tra tệp data feed của mình bằng cách sử dụng một số công cụ kiểm tra tệp.

Bước 5: Tải lên tệp data feed lên Google Merchant Center

Sau khi đã xác nhận rằng tệp data feed của bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Google Merchant Center, bạn có thể tải lên tệp data feed lên Google Merchant Center. Sau đó, Google sẽ đánh giá thông tin sản phẩm của bạn và hiển thị các quảng cáo sản phẩm của bạn trên các kênh của mình.