Rate this post

Trong các loại đối sánh từ khóa có trong Google Adwords hiện nay thì từ khóa cụm từ được sử dụng nhiều nhất bởi hiệu quả mà nó mang lại. Nhưng khi sử dụng dạng đối sánh cụm từ thì bạn cũng cần phải áp dụng thêm từ khóa phủ định để được tối ưu nhất cho quảng cáo.

Đừng kinh doanh nếu bạn chưa biết các loại quảng cáo Google hiệu quả…

Theo dõi lưu lượng truy cập hình ảnh – Tính năng mới từ Google…

Giải pháp chặn click ảo trên quảng cáo Google Ads

Đối sánh cụm từ và cách sử dụng tối ưu nhất trong giao diện google ads năm 2018

Đối sánh cụm từ và cách sử dụng tối ưu nhất trong giao diện Google Ads năm 2018

Với đối sánh cụm từ, bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho những khách hàng đang tìm kiếm từ khóa chính xác và các biến thể gần giống của từ khóa chính xác của bạn, với các từ bổ sung trước hoặc sau.

Đối sánh cụm từ được nhắm mục tiêu nhiều hơn so với đối sánh rộng mặc định nhưng linh hoạt hơn đối sánh chính xác. Giúp bạn kiểm soát nhiều hơn với từ khóa cần phải đối sánh chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm của một người nào đó để quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.

Cách đối sánh cụm từ hoạt động

Với đối sánh cụm từ, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện khi mọi người tìm kiếm cụm từ chính xác của bạn, thậm chí nếu chúng bao gồm một hoặc nhiều từ trước hoặc sau cụm từ đó. Chúng tôi cũng sẽ hiển thị quảng cáo của bạn khi ai đó tìm kiếm các biến thể gần giống của từ khóa đối sánh cụm từ của bạn.

Các biến thể gần giống bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, cụm từ viết tắt, biến thể từ gốc (chẳng hạn như sàn và làm sàn), chữ viết tắt và dấu. Thứ tự từ quan trọng với đối sánh cụm từ, nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện nếu ai đó nhập thêm một từ ở giữa từ khóa của bạn.

Đối sánh cụm từ linh hoạt hơn đối sánh chính xác nhưng được nhắm mục tiêu nhiều hơn so với tùy chọn đối sánh rộng mặc định. Với đối sánh cụm từ, bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn, trong khi vẫn hiển thị quảng cáo của mình cho những khách hàng có khả năng nhiều nhất đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Đối sánh cụm từ và cách sử dụng tối ưu nhất trong giao diện google ads năm 2018

Đối sánh cụm từ và cách sử dụng tối ưu nhất trong giao diện Google Ads năm 2018

Cách đối sánh cụm từ có thể giúp bạn đặt bất kỳ hoặc tất cả các từ khóa được nhắm mục tiêu tìm kiếm thành đối sánh cụm từ để giúp bạn thực hiện những điều sau:

Tạo quảng cáo bằng cùng một từ khóa mà khách hàng của bạn tìm kiếm: Bạn có thể xem cụm từ tìm kiếm khách hàng của bạn đã sử dụng khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Sau đó, thêm các từ và cụm từ mà bạn tìm vào danh sách từ khóa của bạn và sử dụng các cụm từ chính xác trong quảng cáo mới để tiếp cận những khách hàng có nhiều khả năng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hơn.

Tăng tỷ lệ nhấp (CTR) của bạn: Đối sánh cụm từ tăng khả năng nhấp chuột bởi quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi nó khớp với cụm từ của người tìm kiếm. Đối sánh cụm từ cũng giúp giảm hiển thị không mong muốn cho cụm từ tìm kiếm không khớp với cụm từ của bạn.

Văn bản quảng cáo của bạn xuất hiện in đậm: Bất cứ khi nào từ khóa chính xác của bạn khớp với cụm từ tìm kiếm của một người nào đó, từ khóa của bạn sẽ xuất hiện in đậm.

Điều này có thể giúp thu hút sự chú ý của người tìm kiếm khi quảng cáo của bạn xuất hiện. Đồng thời, bạn không thể thêm văn bản in đậm hoặc định dạng khác vào văn bản quảng cáo của mình theo cách thủ công, vì vậy đối sánh cụm từ là tùy chọn đối sánh phù hợp làm cho quảng cáo của bạn dễ được nhận thấy hơn.

Đối sánh cụm từ và cách sử dụng tối ưu nhất trong giao diện google ads năm 2018

Đối sánh cụm từ và cách sử dụng tối ưu nhất trong giao diện Google Ads năm 2018

Mẹo sử dụng đối sánh cụm từ hiệu quả

Bạn nên sử dụng kết hợp hai hoặc nhiều loại đối sánh từ khóa để chạy chiến dịch quảng cáo có hiệu quả. Nếu bạn sử dụng đối sánh rộng và cụm từ, ví dụ: bạn sẽ tiếp cận đối tượng rộng hơn trong khi vẫn kiểm soát những người có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn.

Cách thu hẹp nhắm mục tiêu đối sánh chính xác và nhắm mục tiêu đối sánh cụm từ.

Chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho các biến thể gần giống của từ khóa đối sánh chính xác và từ khóa đối sánh cụm từ. Chúng tôi khuyên bạn nên làm như vậy để tối đa hóa khả năng hiển thị quảng cáo của bạn trên các tìm kiếm có liên quan.

Bạn có thể thu hẹp nhắm mục tiêu đối sánh chính xác và đối sánh cụm từ cho các chiến dịch mới hoặc chiến dịch hiện tại. Chỉ cần nhớ rằng làm như vậy có nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho các biến thể gần giống của cả từ khóa đối sánh chính xác và từ khóa đối sánh cụm từ.

LEAVE A REPLY