Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Đừng bỏ qua nếu bạn thật sự muốn hiểu rõ tên miền là gì?

Tên miền là địa chỉ trực tuyến mà người dùng sử dụng để truy cập vào một trang web. Nó bao gồm hai phần chính là tên miền và phần mở rộng. Ví dụ, trong địa chỉ “https://www.google.com“, “google” là tên miền và “.com” là phần mở rộng.

Tên miền được sử dụng để định danh và phân biệt các trang web khác nhau. Nó có thể được đăng ký từ các tổ chức như ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) hoặc các nhà đăng ký tên miền khác trên toàn cầu. Khi đăng ký tên miền, người dùng phải chọn một tên miền phù hợp và kiểm tra tính khả dụng của nó, sau đó thanh toán phí đăng ký cho nhà đăng ký tên miền.

Tên miền cũng có thể được mua lại hoặc chuyển nhượng cho người khác. Các công ty và tổ chức thường sử dụng tên miền để xây dựng thương hiệu của họ trên Internet.

Tổng quan về tên miền gồm tên miền và phần mở rộng. Nó là một phần quan trọng của địa chỉ trang web và được sử dụng để định danh và phân biệt các trang web khác nhau.