Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

E-A-T là gì? Tại sao bạn phải quan tâm đến nó?

E-A-T là viết tắt của Expertise, Authority, and Trustworthiness (Chuyên môn, Thẩm quyền và Đáng tin cậy). Đây là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) và liên quan đến cách Google đánh giá chất lượng của trang web.

Theo Google, nội dung có chất lượng cao phải đáp ứng ba yếu tố chính của E-A-T:

  1. Chuyên môn (Expertise): Nội dung phải được viết bởi những người có kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm và nắm vững vấn đề được đề cập.
  2. Thẩm quyền (Authority): Nội dung phải được đăng bởi các trang web uy tín và có độ tin cậy cao trong lĩnh vực đó.
  3. Đáng tin cậy (Trustworthiness): Nội dung phải đáng tin cậy và có nguồn gốc rõ ràng. Điều này đòi hỏi nội dung phải đáp ứng các chuẩn mực đạo đức và pháp lý.

Tại sao bạn phải quan tâm đến E-A-T? Vì E-A-T là một trong những yếu tố quan trọng mà Google sử dụng để xếp hạng các trang web trong kết quả tìm kiếm. Nếu trang web của bạn không đáp ứng được các yếu tố E-A-T, nó có thể bị xếp hạng thấp hoặc bị loại khỏi kết quả tìm kiếm của Google. Vì vậy, việc chú ý đến E-A-T là rất quan trọng để đảm bảo trang web của bạn được đánh giá là chất lượng và có thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm.