Facebook thay đổi thuật toán mới, nỗi lo khi bán hàng trên Facebook

Facebook thường xuyên cập nhật thuật toán của mình để cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng tính hiệu quả của quảng cáo. Gần đây, Facebook đã thay đổi thuật toán mới và điều này có thể gây ra một số nỗi lo cho những người bán hàng trên Facebook. Dưới đây là một số điều cần lưu ý:

  1. Giảm khả năng tăng tương tác: Thuật toán mới của Facebook có thể làm giảm khả năng tăng tương tác với bài đăng của bạn, bao gồm số lượt thích, bình luận và chia sẻ. Điều này có thể làm giảm hiệu quả của quảng cáo của bạn.
  2. Tăng cạnh tranh: Với thuật toán mới, Facebook sẽ tăng cường tính cạnh tranh giữa các quảng cáo. Điều này có thể làm cho chi phí quảng cáo tăng lên và đối thủ của bạn sẽ dễ dàng cạnh tranh hơn.
  3. Đẩy mạnh chất lượng nội dung: Facebook tập trung vào chất lượng nội dung hơn là số lượng tương tác. Điều này có nghĩa là bài đăng của bạn cần phải có chất lượng cao, thu hút và gây ấn tượng với người dùng để được tăng tương tác và hiệu quả quảng cáo.
  4. Tập trung vào nhóm và cộng đồng: Facebook sẽ tập trung vào nhóm và cộng đồng, đặc biệt là những nhóm chất lượng cao và có tương tác tích cực. Điều này có thể làm cho việc quảng cáo trên nhóm và cộng đồng trở nên hiệu quả hơn.
  5. Cập nhật quảng cáo thường xuyên: Với việc thay đổi thuật toán mới, Facebook đang khuyến khích người dùng thường xuyên cập nhật quảng cáo để đảm bảo chúng luôn phù hợp với những thay đổi này.

Tóm lại, việc thay đổi thuật toán mới của Facebook có thể làm giảm hiệu quả quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể đối phó với điều này bằng cách tạo ra nội dung chất lượng cao, tập trung vào nhóm và cộng đồng, và cập nhật quảng cáo thường xuyên.