Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Google Ads cấm chạy gì theo chính sách của Google phần 2

Dưới đây là một số hình thức quảng cáo mà Google Ads cấm chạy theo chính sách của Google:

  1. Sản phẩm và dịch vụ cấm: Google Ads không cho phép quảng cáo cho những sản phẩm và dịch vụ cấm theo quy định của pháp luật hoặc chính sách của Google, chẳng hạn như ma túy, vũ khí, đánh bạc, v.v.
  2. Phishing và lừa đảo: Google Ads cấm chạy quảng cáo liên quan đến các hoạt động lừa đảo và phishing, bao gồm các quảng cáo giả mạo, sai lệch, lừa đảo hoặc cố tình đánh lừa người dùng.
  3. Trang đích không phù hợp: Google Ads yêu cầu trang đích của quảng cáo phải đúng chủ đề và cung cấp nội dung chính xác và đầy đủ. Nếu trang đích không đáp ứng được các yêu cầu này hoặc chứa nội dung bất hợp pháp, Google Ads sẽ cấm chạy quảng cáo cho trang đó.
  4. Vi phạm bản quyền: Google Ads cấm chạy quảng cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
  5. Nội dung không phù hợp cho trẻ em: Google Ads không cho phép quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ không phù hợp cho trẻ em, chẳng hạn như thuốc lá, rượu bia, v.v.
  6. Phát ngôn bạo lực và kích động: Google Ads cấm chạy quảng cáo có nội dung phát ngôn bạo lực hoặc kích động, bao gồm các quảng cáo có nội dung kích động các cuộc biểu tình, phản đối chính phủ hoặc khuyến khích bạo lực.
  7. Sản phẩm thực phẩm chức năng: Google Ads có nhiều hạn chế đối với quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng, chẳng hạn như yêu cầu bằng chứng khoa học về tính hiệu quả và an toàn của sản phẩm.

Lưu ý rằng đây chỉ là một số ví dụ và chính sách của Google có thể thay đổi theo thời gian. Bạn nên đọc kỹ các chính sách của Google