Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Hình thức bán hàng FBA với Amazon

FBA (Fulfillment by Amazon) là một dịch vụ của Amazon cho phép người bán đưa sản phẩm của mình lên Amazon để bán và lưu trữ trong các trung tâm giao hàng của Amazon. Sau đó, Amazon sẽ đảm nhận các hoạt động liên quan đến đóng gói, vận chuyển và xử lý đơn hàng cho sản phẩm đó.

Để bán hàng với FBA, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Đăng ký tài khoản bán hàng với Amazon và đăng nhập vào Seller Central.
  2. Tạo danh sách sản phẩm trong Seller Central và chỉ định chúng cho FBA.
  3. Gửi sản phẩm của mình đến trung tâm giao hàng của Amazon.
  4. Amazon nhận và lưu trữ sản phẩm của bạn và hiển thị chúng trên trang web của họ.
  5. Khách hàng đặt hàng từ sản phẩm của bạn trên Amazon.
  6. Amazon đóng gói và giao hàng cho khách hàng.
  7. Amazon hỗ trợ dịch vụ khách hàng và xử lý trả lại hoặc đổi trả.

Khi bán hàng với FBA, Amazon sẽ thu phí lưu trữ và xử lý đơn hàng. Phí lưu trữ được tính dựa trên kích thước và trọng lượng của sản phẩm của bạn và thời gian lưu trữ tại trung tâm giao hàng của Amazon. Phí xử lý đơn hàng được tính dựa trên giá trị sản phẩm của bạn và chi phí vận chuyển.

Tuy nhiên, vì Amazon đảm nhận một số hoạt động của bạn, bán hàng với FBA có nhiều lợi ích như đơn giản hóa quản lý sản phẩm và đơn hàng, tăng tính khả dụng của sản phẩm và nâng cao uy tín của người bán trên Amazon.