Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

HTML là gì? Tại sao nó lại quan trọng với Website?

HTML là viết tắt của HyperText Markup Language, là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng các trang web. HTML cung cấp các thẻ để định dạng văn bản, chèn hình ảnh và video, tạo liên kết đến các trang web khác và quản lý các phần tử trên trang web.

HTML rất quan trọng với website vì nó là ngôn ngữ cơ bản cho mọi trang web. Nó cho phép người tạo website tạo các trang web tương tác và chia sẻ nội dung với người dùng. Nó cũng giúp máy tính hiểu được cách bố trí và hiển thị các phần tử trên trang web, như văn bản, hình ảnh và các nút nhấn tương tác.

Ngoài ra, HTML cũng làm việc cùng với các ngôn ngữ lập trình khác như CSS và JavaScript để tạo ra các trang web đẹp mắt và tương tác. CSS được sử dụng để định dạng và trang trí các phần tử trên trang web, trong khi JavaScript cho phép tạo ra các tính năng tương tác như định vị địa lý, tìm kiếm