Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Amazon Seller từ A đến Z

Đây là hướng dẫn từ A đến Z để tạo tài khoản Amazon Seller:

Bước 1: Truy cập vào trang chủ Amazon Seller Central

 • Truy cập vào trang chủ Amazon Seller Central bằng cách truy cập vào đường link: https://sellercentral.amazon.com/
 • Chọn nút “Register now” (Đăng ký ngay) để bắt đầu quá trình đăng ký.

Bước 2: Đăng ký tài khoản

 • Nhập địa chỉ email của bạn và chọn “Create your Amazon account” (Tạo tài khoản Amazon của bạn).
 • Nhập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm họ và tên, địa chỉ và số điện thoại.
 • Sau đó, bạn sẽ cần xác thực tài khoản bằng cách nhập mã xác nhận được gửi đến email của bạn.

Bước 3: Xác định loại tài khoản và kế hoạch giá

 • Bạn sẽ cần chọn loại tài khoản của mình (individual hoặc professional) và kế hoạch giá.
 • Nếu bạn định bán ít hơn 40 sản phẩm mỗi tháng, bạn có thể chọn tài khoản cá nhân và trả phí 0,99 đô la cho mỗi sản phẩm được bán.
 • Nếu bạn định bán nhiều hơn 40 sản phẩm mỗi tháng, bạn nên chọn tài khoản chuyên nghiệp và trả phí hàng tháng là 39,99 đô la.

Bước 4: Xác nhận thông tin thanh toán

 • Nhập thông tin thanh toán của bạn để Amazon có thể thu phí cho các khoản phí.
 • Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của bạn để xác nhận thông tin thanh toán.

Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản của bạn

 • Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ được đưa đến trang đăng nhập của Amazon Seller Central.
 • Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn để đăng nhập.

Bước 6: Điền thông tin về sản phẩm

 • Bạn sẽ cần điền thông tin về sản phẩm mà bạn muốn bán, bao gồm tên sản phẩm, mô tả, giá và số lượng hiện có.
 • Bạn cũng cần cung cấp thông tin về phương thức vận chuyển và trả hàng của bạn.

Bước 7: Xác nhận sản phẩm

 • Amazon sẽ yêu cầu bạn xác nhận thông tin về sản phẩm của bạn để đảm bảo rằng tất cả thông tin đều chính xác.
 • Bạn sẽ cần xác nhận các thông tin về sản phẩm và phương thức vận chuyển trước khi sản phẩm của bạn