Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook bằng UID số điện thoại và email

Để chạy quảng cáo Facebook bằng UID số điện thoại và email, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo tệp tin danh sách UID số điện thoại hoặc email. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng các công cụ như Microsoft Excel hoặc Google Sheets để tạo một danh sách các UID số điện thoại hoặc email của khách hàng mà bạn muốn quảng cáo trên Facebook.

Bước 2: Tạo một quảng cáo trên Facebook Ads Manager. Bạn có thể chọn mục tiêu khách hàng, tiêu đề, hình ảnh, nội dung và các thông tin khác cho quảng cáo của mình.

Bước 3: Chọn mục tiêu quảng cáo. Bạn có thể chọn mục tiêu quảng cáo dựa trên các yếu tố như tiêu đề quảng cáo, đối tượng khách hàng, vị trí địa lý và các thông tin khác.

Bước 4: Chọn đối tượng khách hàng. Bạn có thể chọn đối tượng khách hàng dựa trên danh sách UID số điện thoại hoặc email mà bạn đã tạo. Facebook sẽ sử dụng danh sách này để hiển thị quảng cáo của bạn đến khách hàng mà bạn muốn.

Bước 5: Thiết lập ngân sách quảng cáo. Bạn cần thiết lập ngân sách quảng cáo cho quảng cáo của mình. Bạn có thể thiết lập ngân sách cho mỗi ngày hoặc cho toàn bộ chiến dịch quảng cáo.

Bước 6: Đặt giá cho quảng cáo. Bạn cần đặt giá cho quảng cáo của mình. Giá cả sẽ phụ thuộc vào mục tiêu quảng cáo và đối tượng khách hàng.

Bước 7: Xem lại và đăng quảng cáo. Trước khi đăng quảng cáo, bạn nên xem lại toàn bộ thông tin để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không vi phạm các quy định của Facebook và đáp ứng được mục tiêu của bạn.

Sau khi đăng quảng cáo, bạn có thể theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo thông qua các chỉ số thống kê trên Facebook Ads Manager. Bạn có thể điều chỉnh chiến dịch quảng cáo để tăng hiệu quả và giảm chi phí.