Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Hướng dẫn chỉnh sửa ảnh với auto crop image

Auto crop image là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp bạn tự động cắt ảnh với kích thước được chỉ định để phù hợp với các kích thước khác nhau như khung hình, ảnh đại diện, v.v. Để chỉnh sửa ảnh với auto crop image, bạn làm theo các bước sau:

  1. Truy cập trang web của Auto crop image theo đường dẫn sau: https://www.autocropimage.com/.
  2. Nhấn nút “Upload Image” (Tải ảnh lên) để chọn ảnh cần chỉnh sửa.
  3. Chọn định dạng kích thước cho ảnh của bạn. Auto crop image có sẵn một số tùy chọn kích thước phổ biến như “Square” (hình vuông), “Rectangle” (hình chữ nhật), “4:3” (tỷ lệ 4:3), “16:9” (tỷ lệ 16:9), v.v.
  4. Chọn kích thước cụ thể cho ảnh của bạn. Auto crop image sẽ tự động cắt ảnh để phù hợp với kích thước này.
  5. Có thể điều chỉnh vị trí cắt của ảnh bằng cách kéo và thả thanh trượt “Crop area” (Khu vực cắt).
  6. Nhấn nút “Crop Image” (Cắt ảnh) để hoàn tất quá trình chỉnh sửa.

Sau khi quá trình cắt ảnh hoàn tất, bạn có thể tải xuống ảnh đã chỉnh sửa bằng cách nhấn nút “Download” (Tải xuống) và lưu ảnh với định dạng mong muốn. Bạn cũng có thể tiếp tục chỉnh sửa ảnh bằng các công cụ chỉnh sửa ảnh khác trên máy tính của mình nếu cần thiết.