Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Hướng dẫn quảng cáo Zalo từ A đến Z phần 2

Tiếp theo phần 1 của hướng dẫn quảng cáo trên Zalo, dưới đây là phần tiếp theo của hướng dẫn này:

  1. Lập kế hoạch quảng cáo

Sau khi đã xác định được đối tượng khách hàng, các mục tiêu, kênh quảng cáo và ngân sách, bạn cần lập kế hoạch chi tiết cho chiến dịch quảng cáo trên Zalo của mình. Kế hoạch này cần bao gồm các nội dung sau:

  • Thời gian chạy quảng cáo: Bạn cần xác định thời gian bắt đầu và kết thúc chiến dịch quảng cáo trên Zalo của mình. Điều này giúp bạn có thể lên kế hoạch công việc cụ thể cho từng giai đoạn của chiến dịch.
  • Ngân sách: Bạn cần quyết định số tiền bạn sẽ dành cho chiến dịch quảng cáo trên Zalo. Bạn nên tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo ngân sách đủ để chạy chiến dịch trong thời gian dự kiến và đáp ứng mục tiêu của bạn.
  • Lựa chọn hình thức quảng cáo: Bạn cần quyết định sử dụng hình thức quảng cáo nào trên Zalo, ví dụ như quảng cáo tin nhắn, quảng cáo banner, quảng cáo video, v.v.
  • Nội dung quảng cáo: Bạn cần lên kế hoạch nội dung cho quảng cáo, bao gồm tiêu đề, nội dung, hình ảnh, video, v.v.
  • Đối tượng khách hàng: Bạn cần quyết định đối tượng khách hàng mà bạn muốn nhắm đến với chiến dịch quảng cáo trên Zalo của mình. Đối tượng này có thể được xác định bằng cách lựa chọn theo độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý, sở thích, v.v.
  1. Đo lường hiệu quả quảng cáo

Để đảm bảo chiến dịch quảng cáo trên Zalo của bạn đạt được hiệu quả cao nhất, bạn cần đo lường hiệu quả quảng cáo của mình. Bạn có thể sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả như Google Analytics, Zalo Ads Manager để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trên Zalo. Các chỉ số cần đo lường bao gồm số lượt hiển thị