Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Hướng dẫn tạo nhiều tài khoản bán hàng dropshipping trên Ebay

Trên eBay, bạn có thể tạo nhiều tài khoản bán hàng dropshipping bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Tạo một tài khoản eBay: Nếu bạn chưa có tài khoản eBay, bạn cần tạo một tài khoản trên trang chủ của eBay.
  2. Tạo một tài khoản PayPal: Để nhận thanh toán trên eBay, bạn cần tạo một tài khoản PayPal. Nếu bạn đã có một tài khoản PayPal, bạn có thể sử dụng nó cho tài khoản eBay của mình.
  3. Xác minh danh tính: Trên eBay, bạn cần phải xác minh danh tính của mình bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và số chứng minh thư.
  4. Tạo một tài khoản bán hàng dropshipping mới: Để tạo một tài khoản bán hàng dropshipping mới trên eBay, bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình và chọn “Tạo tài khoản bán hàng” ở phía dưới trang web.
  5. Điền thông tin cơ bản: Bạn cần điền thông tin cơ bản cho tài khoản bán hàng dropshipping của mình, bao gồm tên cửa hàng, địa chỉ và các chi tiết khác.
  6. Xác minh danh tính cửa hàng: Bạn cần xác minh danh tính cửa hàng của mình bằng cách cung cấp một số thông tin và giấy tờ chứng minh.
  7. Liên kết tài khoản PayPal: Sau khi hoàn tất quy trình xác minh, bạn có thể liên kết tài khoản PayPal của mình với tài khoản eBay để nhận thanh toán từ khách hàng của mình.
  8. Bắt đầu bán hàng: Sau khi đã tạo xong tài khoản bán hàng dropshipping, bạn có thể bắt đầu đăng bán sản phẩm lên eBay và quản lý các đơn hàng của mình.

Lưu ý rằng eBay có các quy định và chính sách khắt khe về bán hàng dropshipping, bạn cần nghiên cứu kỹ trước khi bắt đầu và đảm bảo tuân thủ các quy định này để tránh vi phạm và bị khóa tài khoản.