Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Hướng dẫn tạo quảng cáo quay vòng trên Facebook phần 2

Tiếp tục từ phần 1 của hướng dẫn tạo quảng cáo quay vòng trên Facebook, sau khi bạn đã tạo xong video quảng cáo của mình, bạn có thể tiến hành tạo quảng cáo quay vòng trên Facebook bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Facebook của bạn và chọn “Create Ad” (Tạo quảng cáo).
  2. Chọn mục “Video Views” (Lượt xem video) làm mục tiêu quảng cáo của bạn.
  3. Chọn đối tượng mà bạn muốn nhắm đến cho quảng cáo của mình, bao gồm độ tuổi, giới tính, địa điểm và sở thích.
  4. Tạo quảng cáo mới bằng cách chọn “Single Video” (Một video duy nhất) và sau đó tải video của bạn lên.
  5. Chọn kiểu định dạng quảng cáo “Carousel” (Quay vòng) và sau đó chọn số lượng video mà bạn muốn thêm vào quảng cáo của mình.
  6. Thêm video của bạn vào quảng cáo bằng cách chọn “Add Media” (Thêm phương tiện) và tải lên các video mà bạn muốn sử dụng.
  7. Sắp xếp các video của bạn trong thứ tự mà bạn muốn chúng xuất hiện trong quảng cáo bằng cách kéo và thả chúng vào vị trí tương ứng.
  8. Chọn một tiêu đề và mô tả cho quảng cáo của bạn.
  9. Thiết lập ngân sách cho quảng cáo của bạn và đặt giá cho mỗi lượt xem video.
  10. Xác nhận quảng cáo của bạn và đợi quảng cáo được chấp nhận và xuất hiện trên Facebook.

Sau khi quảng cáo của bạn được xuất hiện trên Facebook, bạn nên theo dõi kết quả và hiệu quả của quảng cáo để điều chỉnh và cải thiện chúng trong tương lai.