Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Làm báo cáo Facebook Ads

Để làm báo cáo quảng cáo trên Facebook, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Truy cập vào tài khoản quảng cáo trên Facebook và chọn chiến dịch quảng cáo mà bạn muốn báo cáo.
  2. Bấm vào nút “Báo cáo” ở phía trên bên phải của trang.
  3. Chọn dữ liệu báo cáo mà bạn muốn bao gồm. Bạn có thể chọn ngày, tháng hoặc khoảng thời gian nhất định, hoặc chọn tùy chọn báo cáo sẵn có như Thống kê chi tiết về chiến dịch, Thống kê về quảng cáo hoặc Thống kê về khán giả.
  4. Bạn có thể tùy chỉnh các thông số báo cáo như mục tiêu chiến dịch, vị trí quảng cáo, đối tượng khán giả, tần suất và hình thức báo cáo.
  5. Bấm vào nút “Tạo báo cáo” để bắt đầu tạo báo cáo của bạn.
  6. Chọn định dạng báo cáo và định dạng tệp mà bạn muốn xuất báo cáo ra.
  7. Bấm nút “Xuất” để lưu báo cáo và tải về tệp của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ báo cáo bên ngoài như Google Data Studio hoặc Power BI để tạo các báo cáo đa dạng và dễ đọc hơn. Tuy nhiên, để sử dụng các công cụ này, bạn cần phải xuất tệp báo cáo của mình từ Facebook và nhập vào công cụ báo cáo.