Lường hiệu quả Facebook Marketing với Google Analytics

Để đo lường hiệu quả của chiến dịch Facebook Marketing, bạn có thể sử dụng Google Analytics để phân tích và đánh giá các chỉ số sau đây:

  1. Số lượt truy cập (Sessions) từ Facebook: Bạn có thể theo dõi số lượt truy cập từ các mạng xã hội, trong đó bao gồm cả Facebook, bằng cách sử dụng tính năng Acquisition của Google Analytics.
  2. Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate): Đây là tỷ lệ giữa số lần mua hàng hoặc thực hiện hành động mục tiêu khác trên trang web so với số lượt truy cập.
  3. Tổng doanh thu từ Facebook: Bạn có thể sử dụng tính năng E-commerce của Google Analytics để phân tích doanh thu từ các kênh quảng cáo khác nhau, trong đó bao gồm cả Facebook.
  4. Số lượng người truy cập (Unique visitors): Đây là số lượng người truy cập trang web từ Facebook trong một khoảng thời gian nhất định.
  5. Số lượng trang xem (Page views): Đây là số lần một trang web được xem từ Facebook.
  6. Thời gian trung bình trên trang (Average time on page): Đây là thời gian trung bình mà một người dùng đã trải qua trên mỗi trang web từ Facebook.
  7. Tỷ lệ thoát khỏi trang (Bounce rate): Đây là tỷ lệ số lượt truy cập mà người dùng thoát khỏi trang web mà không thực hiện hành động mục tiêu.
  8. Chi phí cho mỗi lượt truy cập (Cost per click): Đây là số tiền bạn phải trả cho mỗi lượt truy cập được tạo ra từ quảng cáo trên Facebook.

Tổng hợp lại, để đo lường hiệu quả của chiến dịch Facebook Marketing, bạn cần phân tích và đánh giá các chỉ số trên để đưa ra những phân tích và cải thiện chiến dịch tiếp theo.