Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Mối liên hệ giữa 4P với 4C trong Marketing

4P4C là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực marketing, và chúng được sử dụng để thiết lập chiến lược marketing hiệu quả. Tuy nhiên, chúng có mối liên hệ như thế nào?

4P là viết tắt của sản phẩm (Product), giá cả (Price), điểm bán hàng (Place) và quảng cáo (Promotion). Đây là các yếu tố cơ bản của chiến lược marketing truyền thống, nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

4C là viết tắt của khách hàng (Customer), chi phí (Cost), tiện lợi (Convenience) và truyền thông (Communication). Đây là các yếu tố cơ bản của chiến lược marketing hiện đại, với tầm nhìn toàn diện hơn về khách hàng và hướng tới mục tiêu tạo ra mối liên kết lâu dài với khách hàng.

Mối liên hệ giữa 4P và 4C như sau:

  • Sản phẩm (Product) trong 4P tương đương với khách hàng (Customer) trong 4C. Sản phẩm phải được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
  • Giá cả (Price) trong 4P tương đương với chi phí (Cost) trong 4C. Giá cả phải hợp lý để khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  • Điểm bán hàng (Place) trong 4P tương đương với tiện lợi (Convenience) trong 4C. Sản phẩm phải được phân phối đến nơi mà khách hàng dễ dàng tiếp cận.
  • Quảng cáo (Promotion) trong 4P tương đương với truyền thông (Communication) trong 4C. Việc quảng cáo sản phẩm phải được thiết kế để tương tác với khách hàng và tạo ra giá trị cho họ.

Với một chiến lược marketing hiệu quả, các yếu tố trong 4P và 4C phải được cân nhắc và điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đồng thời tạo ra lợi nhuận và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.