Nhân khẩu học trong quảng cáo Facebook

Nhân khẩu học là một phương pháp phân tích đối tượng mục tiêu dựa trên các đặc điểm như độ tuổi, giới tính, sở thích, nghề nghiệp, địa lý và hành vi trực tuyến. Trong quảng cáo Facebook, nhân khẩu học được sử dụng để xác định nhóm đối tượng phù hợp nhất để đưa ra thông điệp quảng cáo.

Các nhóm nhân khẩu học trên Facebook bao gồm:

  • Độ tuổi: Khách hàng có thể được xác định theo độ tuổi của họ, từ 18 đến 65 tuổi hoặc hơn.
  • Giới tính: Khách hàng có thể được xác định theo giới tính của họ, bao gồm cả nam và nữ.
  • Địa lý: Khách hàng có thể được xác định theo địa lý của họ, từ quốc gia đến khu vực địa lý nhỏ hơn.
  • Sở thích: Khách hàng có thể được xác định theo sở thích của họ, bao gồm cả sở thích trong các lĩnh vực như âm nhạc, phim ảnh, thể thao, du lịch, ẩm thực, v.v.
  • Hành vi trực tuyến: Khách hàng có thể được xác định theo hành vi trực tuyến của họ, bao gồm cả thông tin về việc họ sử dụng Facebook và các trang web khác.

Bằng cách sử dụng các thông tin về nhân khẩu học, quảng cáo trên Facebook có thể đưa ra thông điệp chính xác đến nhóm đối tượng mục tiêu và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để đạt được hiệu quả cao nhất.