Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Những quy tắc không thể phá vỡ khi thiết kế giao diện người dùng

Khi thiết kế giao diện người dùng (UI), có một số quy tắc cơ bản không thể phá vỡ, bao gồm:

  1. Trải nghiệm người dùng (User Experience – UX) là quan trọng nhất: Thiết kế giao diện người dùng phải đảm bảo rằng người dùng có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này đòi hỏi UI designer cần phải đặt mình vào vị trí của người dùng, hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và hành vi của họ để tạo ra một giao diện dễ sử dụng và trực quan.
  2. Đơn giản hóa: Thiết kế giao diện người dùng phải đơn giản và trực quan. Người dùng cần phải tìm thấy thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. Điều này đòi hỏi UI designer phải loại bỏ những chi tiết không cần thiết, tối giản hóa giao diện để tạo ra một trải nghiệm đơn giản và thuận tiện cho người dùng.
  3. Đồng nhất: Thiết kế giao diện người dùng phải đồng nhất về cách sắp xếp, kích thước, màu sắc và font chữ. Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin, giúp tránh sự nhầm lẫn và khó khăn trong việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.
  4. Tránh sự phức tạp: Thiết kế giao diện người dùng không nên quá phức tạp. Điều này giúp người dùng có thể sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ một cách dễ dàng, mà không cần phải tìm hiểu quá nhiều về cách sử dụng.
  5. Tương tác: Thiết kế giao diện người dùng phải tạo ra những trải nghiệm tương tác tốt giữa người dùng và sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này giúp người dùng cảm thấy hứng thú hơn và có xu hướng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ trong thời gian dài hơn.
  6. Khả năng tiếp cận: Thiết kế giao diện người dùng phải đảm bảo khả năng tiếp cận với người dùng khác nhau, bao gồm cả người khuyết tật. Điều này giúp sản phẩm hoặc dịch vụ