Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Phần mềm giám sát mạng LAN

Phần mềm giám sát mạng LAN là gì?

Phần mềm giám sát mạng LAN là một phần mềm cho phép bạn giám sát hoạt động trên mạng LAN (Local Area Network). Nó cho phép bạn giám sát và ghi lại các hoạt động trên mạng LAN, bao gồm các thông tin về tài khoản, các ứng dụng được sử dụng, các truy cập trang web, các tin nhắn và email được gửi và nhận, lưu lượng mạng và nhiều hơn nữa.

Phần mềm giám sát mạng LAN được sử dụng để giám sát hoạt động trên mạng trong các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, nhà máy và các tổ chức khác. Nó cung cấp thông tin về việc sử dụng mạng, giúp quản trị viên mạng phát hiện ra các vấn đề kỹ thuật, giám sát băng thông mạng, bảo mật mạng và cải thiện hiệu suất mạng.

Các phần mềm giám sát mạng LAN

Một số phần mềm giám sát mạng LAN phổ biến bao gồm PRTG Network Monitor, SolarWinds Network Performance Monitor, ManageEngine OpManager và Nagios XI.

Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm giám sát mạng LAN cũng cần tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và an ninh thông tin, cũng như các quy định pháp luật địa phương và quốc gia.