Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Phần mềm lấy Email từ Facebook

Trước tiên, tôi muốn nhắc lại rằng việc lấy email từ Facebook của những người dùng không cho phép bạn làm điều đó có thể là vi phạm quy định bảo mật và chính sách của Facebook. Tôi khuyến khích bạn tuân thủ các quy định và chỉ sử dụng phần mềm lấy email từ Facebook cho mục đích hợp pháp và đúng đắn.

Nếu bạn đang cần lấy email từ Facebook cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị, có một số phần mềm và công cụ có thể giúp bạn làm điều đó. Tuy nhiên, tất cả các phần mềm này đều không được chấp nhận hoặc được hỗ trợ bởi Facebook, và có thể có các rủi ro liên quan đến việc sử dụng chúng. Dưới đây là một số phần mềm lấy email từ Facebook có sẵn trên thị trường:

  1. Facebook Email Extractor: Đây là một phần mềm đơn giản và dễ sử dụng cho phép bạn lấy email từ những người dùng Facebook đang hoạt động trong các nhóm hoặc trang quan tâm của bạn. Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động trên máy tính Windows và có thể gặp lỗi hoặc đưa ra kết quả không chính xác.
  2. Email Extractor: Đây là một phần mềm khác cho phép bạn lấy email từ Facebook và nhiều nguồn khác nhau. Nó có tính năng tìm kiếm nhanh chóng và cho phép bạn tìm kiếm email từ những người dùng Facebook trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó cũng có thể gặp lỗi và đưa ra kết quả không chính xác.
  3. MailBiz: Đây là một phần mềm trả phí có tính năng lấy email từ Facebook và các nền tảng khác như LinkedIn và Twitter. Nó được thiết kế để giúp bạn tìm kiếm email từ một tập hợp lớn người dùng, tìm kiếm email theo địa chỉ, tìm kiếm email từ những người dùng hoạt động trên các nhóm và trang quan tâm. Nó cũng có nhiều tính năng khác như nhập email và xuất file CSV.

Nếu bạn muốn lấy email từ Facebook, hãy tìm hiểu và sử dụng các công cụ và phần mềm này với cẩn thận và đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy định bảo mật