Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Quảng cáo Facebook – 10 câu hỏi cần trả lời trước khi quyết định nhấn nút gỡ

Khi bạn muốn gỡ một quảng cáo trên Facebook, hãy trả lời những câu hỏi sau để đảm bảo rằng quyết định của bạn là đúng đắn:

 1. Tại sao bạn muốn gỡ quảng cáo?
  Bạn có thể muốn gỡ quảng cáo vì nó không hiệu quả, hoặc có lý do khác như không phù hợp với mục tiêu của bạn.
 2. Quảng cáo đã chạy trong bao lâu?
  Nếu quảng cáo của bạn chỉ mới được chạy trong vài ngày, hãy đảm bảo rằng bạn đã đợi đủ thời gian để đánh giá hiệu quả của nó trước khi quyết định gỡ nó.
 3. Bạn đã kiểm tra lại đối tượng khách hàng mục tiêu của mình?
  Nếu quảng cáo của bạn không đạt được hiệu quả mong muốn, hãy đảm bảo rằng đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn được định nghĩa đúng cách.
 4. Bạn đã thử sử dụng các chiến lược khác nhau?
  Nếu quảng cáo của bạn không hiệu quả, hãy thử sử dụng các chiến lược quảng cáo khác nhau để tìm ra loại quảng cáo phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.
 5. Bạn có thể chỉnh sửa quảng cáo để tối ưu hóa hiệu quả của nó không?
  Thay vì gỡ quảng cáo, bạn có thể chỉnh sửa lại nó để tối ưu hóa hiệu quả của quảng cáo. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thử tất cả các cách khác nhau trước khi quyết định gỡ quảng cáo.
 6. Quảng cáo có đúng hướng đi của chiến lược marketing của bạn không?
  Nếu quảng cáo không phù hợp với chiến lược marketing của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu kỹ và thảo luận với đội ngũ marketing của bạn để biết rõ hướng đi của chiến lược.
 7. Quảng cáo đã được tối ưu hóa đúng cách chưa?
  Hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn đã được tối ưu hóa đúng cách về mặt nội dung, hình ảnh, đối tượng khách hàng, thời điểm hiển thị, địa điểm, và mức chi phí.
 8. Quảng cáo có đang gặp vấn đề kỹ thuật nào không?
  Nếu quảng cáo của bạn không hiển thị đúng cách hoặc không đưa người dùng đến trang đích của bạn, hãy đảm bảo rằng quảng cáo không bị lỗi kỹ thuật.
 9. Bạn đã xác định được lý do khiến quảng cáo không hiệu quả chưa?
  Hãy đảm bảo rằng bạn đã xác định được nguyên nhân khiến quảng cáo không hiệu quả và đã có kế hoạch để giải quyết vấn đề.
 10. Quảng cáo có phù hợp với đối tượng khách hàng của bạn không?
  Hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn và đáp ứng được nhu cầu của họ. Nếu không, hãy tìm cách để tối ưu hóa quảng cáo hoặc tìm đối tượng khách hàng phù hợp hơn.