Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Quảng cáo Google display Network

Google Display Network là một mạng lưới các trang web, video và ứng dụng di động được kết nối với Google để hiển thị quảng cáo. Trên GDN, quảng cáo có thể được hiển thị dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm banner, quảng cáo video, quảng cáo bài viết và nhiều hơn nữa. Đây là một công cụ quảng cáo rất hiệu quả, đặc biệt là để tăng hiệu quả tiếp thị, tăng khả năng nhận diện thương hiệu và tăng doanh số bán hàng.

Dưới đây là một số lợi ích của quảng cáo Google Display Network:

  1. Tăng khả năng tiếp cận của quảng cáo: GDN giúp đưa quảng cáo của bạn đến với một số lượng lớn người dùng, bao gồm cả những người dùng trên các trang web nổi tiếng và các thiết bị di động.
  2. Tăng khả năng nhận diện thương hiệu: Quảng cáo trên GDN có thể giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu của bạn bởi vì nó được hiển thị trên nhiều trang web khác nhau. Những người dùng thấy quảng cáo của bạn nhiều lần trên các trang web khác nhau, sẽ tạo nên một ấn tượng tích cực về thương hiệu của bạn.
  3. Tăng doanh số bán hàng: Quảng cáo trên GDN giúp tăng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn, giúp tăng khả năng chuyển đổi và doanh số bán hàng.
  4. Tính định hướng cao: GDN cho phép bạn định hướng quảng cáo đến những người dùng cụ thể, những người đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, những người truy cập trang web liên quan đến ngành nghề của bạn và nhiều hơn nữa.
  5. Chi phí thấp: Quảng cáo trên GDN có thể rất tiết kiệm nếu được thiết kế và triển khai đúng cách. Bạn chỉ phải trả tiền cho mỗi lần người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn hoặc cho mỗi lần quảng cáo được hiển thị.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa từ quảng cáo Google Display Network, bạn cần phải chọn các chiến lược đích đến khách hàng phù hợp, thiết kế quảng cáo hấp dẫn và đảm