Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Quảng cáo Google Remaketing

Google Remarketing là một hình thức quảng cáo trên Google Ads cho phép bạn tiếp cận lại những người dùng đã từng truy cập trang web của bạn trước đó, nhưng chưa thực hiện hành động mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ.

Khi người dùng truy cập trang web của bạn, một mã theo dõi sẽ được đặt trên trang web đó. Khi người dùng rời khỏi trang web của bạn, Google sẽ sử dụng thông tin này để hiển thị các quảng cáo cho họ trên các trang web khác hoặc trên kết quả tìm kiếm của Google.

Google Remarketing cho phép bạn tùy chỉnh các quảng cáo hiển thị cho những người dùng đã truy cập trang web của bạn trước đó. Bằng cách sử dụng Google Remarketing, bạn có thể hiển thị các quảng cáo tương tự sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã xem trước đó, hoặc giới thiệu cho họ các sản phẩm hoặc dịch vụ mới.

Các lợi ích của Google Remarketing bao gồm:

  1. Tăng tỷ lệ chuyển đổi: Google Remarketing giúp bạn tiếp cận lại những người dùng đã biết về thương hiệu của bạn và có khả năng mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của bạn.
  2. Tăng nhận diện thương hiệu: Hiển thị quảng cáo của bạn trên nhiều trang web khác nhau có thể giúp tăng nhận diện thương hiệu của bạn.
  3. Tiết kiệm chi phí quảng cáo: Google Remarketing cho phép bạn chạy quảng cáo với mức chi phí thấp hơn so với quảng cáo cho khách hàng mới.
  4. Tăng cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng: Google Remarketing cho phép bạn tiếp cận lại những người dùng đã quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và có khả năng trở thành khách hàng tiềm năng trong tương lai.