Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Quảng cáo trên Zalo

Zalo là một trong những mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam, và nó cũng cung cấp cho doanh nghiệp nhiều cơ hội để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trên nền tảng này. Dưới đây là một số cách để quảng cáo trên Zalo:

  1. Quảng cáo bằng hình ảnh và video: Bạn có thể tạo các bài đăng quảng cáo sử dụng hình ảnh hoặc video để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trên trang chủ của Zalo hoặc trên các trang chủ khác.
  2. Quảng cáo bằng tin nhắn: Bạn có thể gửi tin nhắn quảng cáo đến các khách hàng tiềm năng trên Zalo. Để làm điều này, bạn cần sử dụng dịch vụ quảng cáo Zalo Ads.
  3. Quảng cáo bằng banner: Bạn có thể đặt banner quảng cáo trên trang chủ của Zalo hoặc trên các trang chủ khác để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
  4. Quảng cáo bằng sticker: Bạn có thể tạo sticker quảng cáo của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để sử dụng trên Zalo. Sticker này sẽ xuất hiện trong danh sách các sticker mà người dùng có thể sử dụng khi gửi tin nhắn cho nhau.
  5. Quảng cáo bằng Zalo Official Account: Bạn có thể tạo một Zalo Official Account để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Khi người dùng theo dõi tài khoản của bạn, bạn có thể gửi tin nhắn quảng cáo đến họ.