Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

SEO hình ảnh – Yếu tố cần thiết để tranh top Google

SEO hình ảnh là một phương pháp tối ưu hóa hình ảnh trên trang web để tăng khả năng xuất hiện của nó trên các kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google. Để tranh top Google với SEO hình ảnh, cần chú ý đến những yếu tố sau:

  1. Tên tập tin hình ảnh: Tên tập tin hình ảnh nên được đặt sao cho nó liên quan đến nội dung trang web. Sử dụng từ khóa mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, nhưng tránh sử dụng các ký tự không hợp lệ hoặc quá dài.
  2. Mô tả hình ảnh: Mô tả hình ảnh là văn bản mô tả hình ảnh của bạn. Nó cung cấp cho Google thông tin về nội dung của hình ảnh, giúp nó hiểu rõ hơn về trang web của bạn. Sử dụng từ khóa liên quan đến hình ảnh, nhưng tránh spam từ khóa.
  3. Thuộc tính ALT: Thuộc tính ALT được sử dụng để cung cấp mô tả văn bản của hình ảnh cho các công cụ hỗ trợ đọc màn hình, và cũng là một trong những yếu tố SEO quan trọng. Sử dụng từ khóa liên quan đến hình ảnh trong thuộc tính ALT, nhưng hãy đảm bảo rằng mô tả của bạn vẫn đúng với nội dung của hình ảnh.
  4. Kích thước và định dạng hình ảnh: Kích thước và định dạng hình ảnh ảnh hưởng đến tốc độ tải trang và hiệu quả SEO. Sử dụng định dạng hình ảnh phù hợp và nén hình ảnh để giảm dung lượng tệp.
  5. Các liên kết đến hình ảnh: Liên kết đến hình ảnh cũng ảnh hưởng đến SEO hình ảnh. Sử dụng liên kết đúng với từ khóa liên quan đến hình ảnh và trang web của bạn để cải thiện khả năng xếp hạng trên các kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google.

Bằng cách tối ưu hóa hình ảnh trên trang web với các yếu tố trên, bạn có thể cải thiện khả năng xuất hiện của nó trên các kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google và tranh top Google với SEO hình