SEO Off Page là gì?

SEO Off Page là các hoạt động tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) được thực hiện bên ngoài trang web của bạn để cải thiện vị trí của trang web trên các trang kết quả tìm kiếm. Các hoạt động này thường liên quan đến việc tạo liên kết (backlink) từ các trang web khác đến trang web của bạn, và tăng sự hiện diện của trang web trên các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.

Một số ví dụ về các hoạt động Off Page SEO bao gồm:

  1. Xây dựng liên kết: Tạo liên kết từ các trang web uy tín và có nội dung tương tự để tăng độ tin cậy và tầm ảnh hưởng của trang web của bạn.
  2. Mạng xã hội: Sử dụng mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn và Instagram để chia sẻ nội dung và thu hút người dùng đến trang web của bạn.
  3. Đăng bài guest post: Viết các bài viết chất lượng trên các trang web có liên quan và để lại đường dẫn đến trang web của bạn.
  4. Quảng cáo trên trang web khác: Quảng cáo trên các trang web có liên quan để thu hút lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.
  5. Tạo nội dung chất lượng: Tạo nội dung độc đáo và hữu ích để thu hút người dùng và tăng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.