Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

SEO Onpage là gì?

SEO Onpage là một phương pháp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho trang web của bạn bằng cách sửa đổi nội dung và các yếu tố trên trang web để cải thiện vị trí của trang web đó trên các công cụ tìm kiếm. Phương pháp này tập trung vào các yếu tố nội bộ trên trang web như đánh giá chất lượng của nội dung, cấu trúc trang web, tốc độ tải trang, tên miền, thẻ meta, từ khóa và các yếu tố khác trên trang web để tối ưu hóa trang web cho các công cụ tìm kiếm.

Các hoạt động tối ưu hóa SEO Onpage bao gồm:

  1. Nghiên cứu từ khóa và tạo nội dung: Tìm kiếm các từ khóa chính và từ khóa phụ phù hợp để sử dụng trong nội dung trang web. Tạo nội dung chất lượng và hữu ích, chứa các từ khóa phù hợp và tương thích với người dùng.
  2. Cải thiện đánh giá chất lượng trang web: Cải thiện các yếu tố đánh giá chất lượng của trang web bằng cách tạo nội dung chất lượng, tăng cường trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web.
  3. Tối ưu hóa thẻ meta: Thêm tiêu đề, mô tả và các từ khóa phù hợp trong thẻ meta của trang web để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung trang web của bạn và cải thiện thứ hạng của trang web trên các kết quả tìm kiếm.
  4. Tối ưu hóa URL: Tạo URL dễ đọc và đơn giản, bao gồm các từ khóa phù hợp để giúp người dùng và các công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung trang web của bạn.
  5. Tối ưu hóa hình ảnh: Sử dụng các từ khóa phù hợp trong tên tệp, thuộc tính hình ảnh và các thẻ ALT để tối ưu hóa hình ảnh trên trang web của bạn.
  6. Tối ưu hóa tốc độ tải trang: Tối ưu hóa kích thước ảnh, nén file CSS và JavaScript, sử dụng bộ đệm và tối ưu hóa cấu trúc trang web để tăng tốc độ tải trang.
  7. Tối ưu hóa bố cục trang: