Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Thẻ marketing cơ bản

Marketing căn bản toàn tập

Marketing căn bản (1) Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING Marketing là gì? Khái niệm Marketing là quá trình lập kế hoạch và làm ra sản phẩm, giá cả, khuyến mãi và phân phối các ý tưởng, hàng hóa, dịch…