Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Tài khoản quảng cáo Facebook bị gắn cờ phải làm sao?

Nếu tài khoản quảng cáo Facebook của bạn bị gắn cờ phải, đầu tiên bạn nên xác định lý do cụ thể tại sao tài khoản của bạn bị gắn cờ phải. Thông thường, Facebook sẽ gửi một thông báo cho bạn để thông báo về việc này.

Sau đó, bạn có thể thực hiện các bước sau để giải quyết vấn đề:

  1. Kiểm tra lại nội dung quảng cáo của bạn: Đôi khi, tài khoản quảng cáo Facebook bị gắn cờ phải vì nội dung quảng cáo của bạn vi phạm một số quy định của Facebook như sử dụng từ ngữ không phù hợp, hình ảnh bạo lực hoặc khiêu dâm, quảng cáo các sản phẩm bất hợp pháp, và các hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hãy kiểm tra lại nội dung quảng cáo của bạn và chỉnh sửa lại nếu cần thiết.
  2. Yêu cầu kiểm tra lại: Bạn có thể yêu cầu kiểm tra lại tài khoản quảng cáo của mình bằng cách truy cập vào mục “Support Inbox” trong tài khoản quảng cáo của mình, sau đó chọn “Appeal” để yêu cầu Facebook xem xét lại quyết định của họ.
  3. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Facebook: Nếu các bước trên không giúp giải quyết vấn đề, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Facebook thông qua trang hỗ trợ trực tuyến của họ để được giúp đỡ và hướng dẫn cụ thể.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng tài khoản quảng cáo bị gắn cờ phải trong tương lai, bạn nên tuân thủ các quy định của Facebook, chỉ sử dụng nội dung quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng và không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.