Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Thiết kế Website có chịu thuế GTGT không?

Việc thiết kế website có bị chịu thuế GTGT hay không phụ thuộc vào quy định của pháp luật ở từng quốc gia. Ở một số quốc gia, việc thiết kế website có thể bị xem là dịch vụ và phải chịu thuế GTGT, trong khi ở những nơi khác thì không.

Tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật, hoạt động thiết kế website được xem là dịch vụ công nghệ thông tin và phải chịu thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, các công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ thiết kế website có thể được miễn thuế hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Vì vậy, khi thiết kế website, nếu bạn là một công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân, bạn nên tìm hiểu quy định của pháp luật tại địa phương để biết rõ về việc chịu thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh của mình.