Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Tổng hợp các cách liên với Facebook khi gặp sự cố

Dưới đây là một số cách để liên lạc với Facebook khi gặp sự cố:

  1. Truy cập vào Trung tâm Trợ giúp của Facebook: Đây là cách đầu tiên và dễ nhất để bạn tìm hiểu và giải quyết các sự cố với tài khoản của mình. Tại đây, bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi thường gặp hoặc trò chuyện trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Facebook.
  2. Gửi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến: Nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình trên trung tâm trợ giúp của Facebook, bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến bằng cách điền vào một biểu mẫu yêu cầu trên trang web hỗ trợ của Facebook.
  3. Liên hệ qua số điện thoại hỗ trợ của Facebook: Nếu bạn cần hỗ trợ khẩn cấp hoặc muốn liên lạc trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Facebook, bạn có thể gọi số điện thoại hỗ trợ của Facebook. Tuy nhiên, đây là cách cuối cùng bạn nên sử dụng vì thường xuyên sẽ có thời gian chờ đợi và mất phí.
  4. Gửi email yêu cầu hỗ trợ: Bạn có thể gửi email yêu cầu hỗ trợ đến địa chỉ hỗ trợ của Facebook. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp được khuyến khích và thường sẽ mất thời gian để nhận được phản hồi.
  5. Liên hệ qua các kênh mạng xã hội khác: Nếu bạn không thể liên hệ được với Facebook qua các cách trên, bạn có thể thử liên hệ thông qua các kênh mạng xã hội khác của Facebook như Twitter hoặc Instagram. Bạn có thể tìm kiếm tài khoản chính thức của Facebook trên các mạng xã hội này để nhận được hỗ trợ.