• Location
    Tòa nhà PVI Tower
  • Office Timing
    T2 - T7 8:00 - 22:00
  • Toll Free
    091 143 0000
HomeLIÊN HỆ
Home LIÊN HỆ

Liên Hệ
PHYSICAL ADDRESS
MAKILN ROAD,4352 AVENUE STREET. CALIFORNIA, NY
TEL : (997) 54 215412 - (997) 54 132546
FAX : (997) 54 215465 - (997) 54 215412
MONDAY - FRIDAY : 09:00-08:00PM
SUNDAY - THU : 08:00-10:00PM