Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Thời gian vận chuyển là rào cản đối với Dropshipping

Thời gian vận chuyển là một trong những rào cản đối với Dropshipping, bởi vì khi bạn bán hàng trực tuyến thông qua mô hình này, bạn không có quyền kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa đến khách hàng. Thời gian vận chuyển có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, và có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro khi vận chuyển hàng hóa đến khách hàng, bạn nên chọn những nhà cung cấp có thời gian vận chuyển ngắn nhất có thể, và có thể cung cấp cho khách hàng thông tin cụ thể về thời gian vận chuyển. Nếu thời gian vận chuyển kéo dài, bạn nên thông báo cho khách hàng để họ có thể cân nhắc trước khi mua hàng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét lựa chọn những nhà cung cấp có trụ sở tại cùng quốc gia hoặc khu vực với khách hàng của bạn để giảm thiểu thời gian vận chuyển và đảm bảo cho khách hàng nhận hàng trong thời gian ngắn nhất có thể.

Cuối cùng, bạn cần cân nhắc rằng, khi sử dụng mô hình Dropshipping, bạn sẽ mất quyền kiểm soát về quá trình vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, bạn nên tìm kiếm những nhà cung cấp có thời gian vận chuyển nhanh và có thể cung cấp cho khách hàng thông tin cụ thể về thời gian vận chuyển để đảm bảo khách hàng hài lòng và tránh mất điểm trong mắt khách hàng.