Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Hướng dẫn add thẻ Visa vào tài khoản quảng cáo Facebook cho người mới

Để thêm thẻ Visa vào tài khoản quảng cáo Facebook, làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.

Bước 2: Chọn “Cài đặt tài khoản quảng cáo” từ menu “Quản lý quảng cáo”.

Bước 3: Chọn “Thanh toán” từ menu bên trái của trang.

Bước 4: Nhấp vào “Thêm phương thức thanh toán” và chọn “Thêm thẻ tín dụng”.

Bước 5: Nhập thông tin thẻ Visa của bạn, bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV.

Bước 6: Nhấp vào “Lưu” để lưu thông tin thẻ.

Bước 7: Facebook sẽ thực hiện xác minh thẻ của bạn bằng cách thực hiện một khoản tiền nhỏ. Tài khoản của bạn sẽ được tích hợp sau khi xác minh hoàn tất.

Chú ý: Để đảm bảo rằng thẻ của bạn luôn được cập nhật và có đủ tiền để thanh toán các chi phí quảng cáo trên Facebook, hãy đảm bảo rằng bạn có thể theo dõi lịch sử thanh toán của mình thường xuyên.