Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Phần mềm quản lý cửa hàng

Hiện nay có rất nhiều phần mềm quản lý cửa hàng trên thị trường với nhiều tính năng và ưu điểm khác nhau. Dưới đây là một số phần mềm quản lý cửa hàng phổ biến:

  1. Haravan: Là một phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Nó cung cấp các tính năng quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý kho, và thống kê báo cáo.
  2. Sapo: Là một phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến với nhiều tính năng quản lý như quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý kho, quản lý khách hàng, và tích hợp thanh toán trực tuyến.
  3. JioSoft Retail POS: Là một phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng bán lẻ, với nhiều tính năng quản lý như quản lý hàng tồn kho, quản lý đặt hàng, quản lý đơn hàng, quản lý giá cả và thống kê báo cáo.
  4. Openbravo: Là một phần mềm quản lý bán hàng toàn diện, với tính năng quản lý hàng tồn kho, đơn hàng, thanh toán và thống kê báo cáo chi tiết.
  5. Loyverse: Là một phần mềm quản lý bán hàng dành cho các cửa hàng nhỏ với nhiều tính năng quản lý như quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý kho, quản lý khách hàng và tích hợp thanh toán.

Những phần mềm trên đều có những ưu điểm và hạn chế khác nhau, bạn có thể lựa chọn một trong số đó dựa trên nhu cầu và tính chất của cửa hàng của mình.