Phần mềm quét Email Facebook

Hiện tại, Facebook không cho phép truy cập trực tiếp đến danh sách email người dùng. Do đó, không có phần mềm quét email Facebook chính thức nào được cung cấp bởi Facebook.

Tuy nhiên, có một số công cụ và phần mềm bên thứ ba có thể giúp bạn quét email trên Facebook nhưng việc này có thể vi phạm chính sách bảo mật của Facebook và có thể khiến tài khoản của bạn bị khóa hoặc bị hạn chế.

Ngoài ra, việc quét email người dùng mà không được sự cho phép của họ cũng có thể bị coi là spam hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Vì vậy, tốt nhất là tuân thủ các chính sách và hướng dẫn của Facebook, và chỉ sử dụng email mà người dùng đã cung cấp đối với bạn một cách chính thức và hợp pháp.