4 Cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook không nên bỏ qua

Đây là 4 cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook mà bạn không nên bỏ qua:

  1. Tìm kiếm theo nhóm: Facebook cung cấp cho bạn một số lượng lớn các nhóm, trong đó có nhiều nhóm liên quan đến ngành nghề của bạn hoặc lĩnh vực quan tâm của khách hàng mục tiêu. Tìm kiếm những nhóm này, tham gia và tham gia các hoạt động để tìm hiểu khách hàng mục tiêu của bạn.
  2. Sử dụng Facebook Ads: Sử dụng Facebook Ads để tìm kiếm khách hàng tiềm năng của bạn. Tùy chỉnh quảng cáo của bạn cho một đối tượng cụ thể, bao gồm độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý, sở thích và nhiều yếu tố khác.
  3. Tìm kiếm theo từ khóa: Tìm kiếm các trang và nhóm trên Facebook liên quan đến từ khóa mà bạn nghĩ khách hàng tiềm năng của bạn có thể quan tâm. Sau đó, tương tác với những bài viết của họ, để lại bình luận, chia sẻ và theo dõi.
  4. Sử dụng tính năng Lookalike Audience: Sử dụng tính năng Lookalike Audience của Facebook để tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới. Lookalike Audience là tính năng cho phép bạn tạo một nhóm khách hàng mới dựa trên các đặc điểm của khách hàng hiện tại của bạn, giúp bạn tìm kiếm những người có đặc điểm tương tự như khách hàng hiện tại của bạn.

Tóm lại, để tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook, bạn cần tận dụng các công cụ và tính năng của Facebook để tìm kiếm, tùy chỉnh quảng cáo, tham gia nhóm, tương tác với bài viết của khách hàng mục tiêu, và tìm kiếm những người có đặc điểm tương tự như khách hàng hiện tại của bạn.