Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Các link kháng tài khoản Facebook

Facebook không cung cấp bất kỳ link kháng tài khoản nào. Nếu tài khoản của bạn bị khóa hoặc bị vô hiệu hóa, bạn có thể gửi yêu cầu kháng cáo tới Facebook theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn bằng email hoặc số điện thoại và mật khẩu.
  2. Nếu tài khoản của bạn bị khóa, Facebook sẽ hiển thị một thông báo trên màn hình. Nhấp vào “Tiếp tục” để tiếp tục.
  3. Tiếp theo, bạn sẽ thấy một màn hình yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình. Bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân để xác minh tài khoản của mình.
  4. Sau khi xác minh danh tính của mình, bạn sẽ thấy một màn hình cho phép bạn kháng cáo quyết định của Facebook. Bạn cần cung cấp lý do cho việc kháng cáo và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ quan điểm của mình.
  5. Gửi yêu cầu kháng cáo và đợi Facebook xem xét. Thời gian xử lý yêu cầu kháng cáo có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Lưu ý rằng Facebook không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu của mình hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm khác. Nếu bạn nhận được yêu cầu như vậy, đó có thể là một hoạt động lừa đảo.