Nền tảng học marketing online digital dành riêng cho bạn.

cropped-vtl-logo.png

Cách đổi tên Fanpage

Để đổi tên Fanpage trên Facebook, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản quản trị Fanpage trên Facebook.
  2. Nhấp vào trang Fanpage mà bạn muốn đổi tên.
  3. Nhấp vào nút “Giới thiệu” bên trên trang Fanpage.
  4. Nhấp vào “Chỉnh sửa thông tin trang” bên cạnh tên Fanpage hiện tại.
  5. Nhập tên mới vào ô “Tên” và nhấp vào nút “Lưu thay đổi”.
  6. Facebook sẽ yêu cầu bạn cung cấp một lý do cho việc đổi tên trang, hãy chọn lý do phù hợp và sau đó nhấp vào nút “Gửi yêu cầu”.
  7. Chờ Facebook xử lý yêu cầu đổi tên của bạn. Việc này có thể mất vài ngày để hoàn thành. Nếu Facebook phê duyệt yêu cầu của bạn, tên Fanpage sẽ được đổi thành tên mới mà bạn đã yêu cầu.

Lưu ý rằng Facebook có một số hướng dẫn và quy định về cách đổi tên Fanpage. Vì vậy, nếu yêu cầu của bạn vi phạm chính sách của Facebook, yêu cầu của bạn có thể bị từ chối.